12th Mar 2012 - 31st Mar 2012

Visual Polyphony - Group Show

Artists 

Ajay De

Arun Kumar Mishra

Asit Kumar Patnaik

Bairu Raghuram

Douglas John

J M S Mani

Jaganath Paul

Jehangir Sabavala

Laxman Aelay

Mahendra Singh Solanki

Niranjan Jonnalagada

Om Swami

P R Narvekar

Partho Chatterjee

Rachana Nagarkar

Rama Suresh

Ramesh Thorat

Rini Dhumal

Sachin Jaltare

Samir Mondal

Satish Gujral

Seema Kohli

Sharanu Alloli

Somnath Bothe

Sreekanth Kurva

Suhas Roy

Sujit Roy Burman

Thota Vaikuntum

Vijay Belgave

Vrindavan Solanki

Yusuf Arakkal